נסורת תעשייתית

נסורת עץ מלא למכירה בשקים

גיליון טכני

  • נסורת תעשייתית מעץ אורן מלא
  • מכירה בשקים בנפח של 1.2 קוב
  • מתאים לספיגת שמנים, לכלוך שומני
  • פיזור מצעי נסורת בחוות חקלאיות
  • מתאים למצעים באורוות לסוסים
  • ניקוי מוסכים